Ben jij financieel in staat om voor je nieuwe huisdier te zorgen?

“In Nederland zijn nog steeds te weinig huisdieren verzekerd van goede medische zorg. In mijn professie als beleidsmedewerker bij Dierenbescherming Rijnmond komen wij schrijnende gevallen dagelijks tegen. Onderstaand een eigen ervaring en een oproep aan (toekomstige) huisdierbezitters om goed na te denken over het nut van een goede verzekering.”

Het belang van een huisdierverzekering

Bijna twee jaar geleden werd bij onze kat Moshe ziekte van Crohn (IBD) geconstateerd. Met eenvoudige, niet te kostbare medicijnen werd de ontsteking in de dunne darm redelijk onder controle gehouden. Tot in het najaar van 2012: Moshe kreeg ernstige diarree, droogde volledig uit en in zijn bloed waren noch voldoende rode, noch voldoende witte bloedcellen meer aanwezig. Moshe ging direct naar de intensieve zorg afdeling van de faculteit voor gezelschapsdieren in Utrecht. Hij woog nog maar 2,7 kg. Hij kreeg 2 bloedtransfusies en andere infusen. Hij knapte op en ging na 5 dagen naar huis. Een week later ging het weer volledig mis en werd hij in de late avond direct opgenomen op de IZA. Nu kreeg hij parenaterale voeding en weer talloze medicijnen. Na weer 5 dagen ging hij weer naar huis.

verzeker uw huisdier

Inmiddels zijn we 6 weken verder. Hij weegt inmiddels 4 kg, is speels en doet dingen die katten horen te doen. De diarree is nog niet weg. Het vermoeden bestaat dat ook zijn alvleesklier ontstoken is geweest en daardoor beschadigd raakte. Hoe hoog de kosten precies zijn, is niet eens meer te tellen. Alles bij elkaar in 1 jaar wel zo’n 5000 euro. Moshe had, en heeft nog steeds, een ernstige ziekte. Hij is een erg leuke kat die op de intensieve zorg afdeling al erg snel een favoriet werd van de artsen, coassistenten en verzorgers. Als een magneet trok hij de aandacht naar zich toe.

Ieder dier met een ernstige ziekte -niet alleen Moshe- verdient optimale zorg, maar helaas kan niet iedereen duizenden euro’s voor zijn huisdier ineens betalen. Wij kunnen dat misschien wel, maar desondanks zijn wij toch erg blij, dat we een prima verzekering voor onze katten hebben afgesloten, en dat tot een flink maximum zo’n 80% van de kosten keurig wordt vergoed. Niemand vraagt er van te voren om, te moeten zorgen voor een erg ziek dier. Maar als zich een ernstig probleem aandient, is het wel een uitkomst dat je jezelf niet druk hoeft te maken over de kosten. Je hebt het immers al druk genoeg met je zieke dier.

Met Moshe gaat het inmiddels relatief best erg goed. Maar ofschoon je nooit weet of het blijvend goed gaat, geldt voor hem: pluk de dag. En voor zijn eigenaren geldt hetzelfde. En hopelijk voor lange tijd. Mede dankzij de goede zorg van de specialisten uit Utrecht, en de prima dekking van Dier & Zorg.

Huisdieren kunnen erg lang gezond blijven, maar ineens kan er toch iets heel erg mis gaan. En dan wil je toch niet voor de keus worden gesteld of je je favoriete dier moet laten inslapen? Omdat niet de medische kennis en mogelijkheden de beperkingen zijn, maar wel de portemonnee…

Huisdierbezitters, laat uw dieren verzekeren. Om te voorkomen ooit misschien voor een zeer nare keus te worden gesteld!

Nieuw huisdier

Ben je van plan om een nieuw huisdier te nemen? Vraag jezelf dan altijd af of je financieel in staat bent om je huisdier de nodige zorg te bieden, als dat onverhoopt nodig zou zijn. Kijk ook even bij de Proteq Dier & Zorg Dierenverzekeringen

Peter Boertje, beleidsmedewerker Dierenbescherming Rijnmond